Welcome

welcome

Welcome to my personal webpage. Here, you can find information on my ongoing research projects, my publications, my curriculum, and the courses I teach. In the posts below on this landing page, you can find news and announcements of upcoming events. Feel free to get in touch or book an appointment if you have any questions.

Welkom op mijn persoonlijke website. Hier vind je informatie over mijn lopende onderzoeksprojecten, mijn publicaties, mijn curriculum vitæ, en over de colleges die ik doceer. In de berichten hieronder vind je bovendien nieuws en aankondigingen van evenementen die op stapel staan. Neem gerust contact op of boek een afspraak als je vragen hebt.

Wat verraadt jouw taal over jou?

Je hebt maar één woord nodig om te horen of de persoon tegen wie je spreekt een Vlaming of een Nederlander is. Maar je woordgebruik en je uitspraak vertellen nog méér dan alleen je woonplaats. Hoe dat komt en hoe dat werkt legt sociolinguïst Rik Vosters je haarfijn uit. Extra uitdaging voor tijdens het kijken […]

Continue Reading

Universiteit van Vlaanderen

Binnenkort geef ik een college voor de Universiteit van Vlaanderen, met als centrale vraag: Wat verraadt taal over jou? Ik sta onder andere stil bij situationele, geografische, klassegebonden en leeftijdsgebonden variatie in taal, en bespreek hoe taalvariatie en taalverandering zich tot elkaar verhouden als twee zijdes van dezelfde medaille. Het videocollege wordt opgenomen en via […]

Continue Reading

Historical Sociolinguistics Young Researchers Forum (HSYRF-2)

The Historical Sociolinguistics Network (HiSoN), as sponsored by the Research Foundation Flanders (FWO) as part of its Historical Sociolinguistics Research and Training Program, is proud to announce the second edition of the Historical Sociolinguistics Young Researchers Forum (HSYRF). This new yearly event is aimed at early career researchers – MA and PhD students, postdocs, and […]

Continue Reading

Language planning, maintenance and shift: Chinese and European perspectives

Colloquium LANGUAGE PLANNING, MAINTENANCE AND SHIFT: CHINESE AND EUROPEAN PERSPECTIVES Vrije Universiteit Brussel 19-20 September 2018 Language maintenance and shift is a major issue in the study of linguistic communities in a migration contexts, and several studies have dealt with the issue concerning Chinese communities overseas. However, maintenance and shift are also central themes in […]

Continue Reading

Historical Sociolinguistics Young Researchers Forum (HSYRF)

The Historical Sociolinguistics Network (HiSoN), as sponsored by the Research Foundation Flanders (FWO) as part of its Historical Sociolinguistics Research and Training Program, is proud to announce the first edition of the Historical Sociolinguistics Young Researchers Forum (HSYRF). This new yearly event is aimed at early career researchers – MA and PhD students, postdocs, and […]

Continue Reading

Thematic panel: Revisiting Haugen – Alternative histories of standardization

Thematic panel at the International Conference on Language Variation in Europe (ICLAVE 9 – Universidad de Málaga), with Gijsbert Rutten. With contributions by John E. Joseph (Edinburgh), Anja Voeste (Giessen), Raymond Hickey (Duisburg-Essen), Bob Schoemaker (Leiden), Stephan Elspaß (Salzburg), José del Valle (CUNY New York) & Wendy Ayres-Bennett (Cambridge). 6 June 2017.

Continue Reading