Taal en Tongval colloquium 2017: Monolingual histories, multilingual practices

posterT&T

Colloquium on Monolingual histories, multilingual practices: Issues in historical language contact (with Gijsbert Rutten). Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Keynotes by Päivi Pahta (Paivi Pahta), Joe Salmons (Madison) & Marijke van der Wal (Leiden). 1 December 2017. More info and program.