Publications

BooksJournal articlesBook chaptersOtherBook series

Books and special issues

Vanacker, B., van Deinsen, L., Verschaffel, T., & Vosters, R. (2023). Meertaligheid in de achttiende eeuw: Multidisciplinaire perspectieven (Special issue of Tijdschrift Voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (TNTL), 139(2/3)). Amsterdam: Amsterdam University Press. [link]

Rutten, G., & Vosters, R. (Red.). (2020). Revisiting Haugen. Historical-sociolinguistic perspectives on standardization (Special issue of Language Policy 19(2)). Dordrecht: Springer Nature. [link]

Rutten, G., & Vosters, R. (Eds.). (2020). Monolingual histories, multilingual practices. Multilingualism in language history (Special issue of Taal en Tongval: Language Variation in the Low Countries 71(2)). Amsterdam: Amsterdam University Press.

Rutten, G., Salmons, J., Vandenbussche, W., & Vosters, R. (Eds.). (2017). Historische Mehrsprachigkeit: Sprachkontakt, Sprachgebrauch, Sprachplanung / Historical multilingualism: language contact, use and planning / Le multilinguisme historique: contact, usage et aménagement linguistiques (Special issue of Sociolinguistica: International Yearbook of European Sociolinguistics 31). Boston / Berlin: De Gruyter. [link]

Peersman, C., Rutten, G., & Vosters, R. (Eds.). (2015). Past, present and future of a language border. Germanic-Romance encounters in the Low Countries (Language and Social Life 1). Berlin / Boston: De Gruyter. [link]

Vosters, R., & Vila, L. (Eds.). (2015). The historical sociolinguistics of spelling (Special issue of Written Language & Literacy 18 (2)). Amsterdam / Philadelphia: Benjamins. [link]

Rutten, G., Vosters, R., & Vandenbussche, W. (Eds.). (2014). Norms and usage in language history, 1600-1900. A historical-sociolinguistic and comparative perspective (Advances in Historical Sociolinguistics 3). Amsterdam / Philadelphia: Benjamins. [link]

Vosters, R., & Janssens, G. (2014). Sur la langue nationale. Taal en taalpolitiek in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en het jonge België. (Noord en Zuid onder Willem I. 200 jaar Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 4). Den Haag: Algemeen-Nederlands Verbond. [link]

Vosters, R., & Rutten, G. (2013). Snoeijmes der Vlaemsche Tale. Een anonieme tekst over taalkunde uit de achttiende eeuw (Naar het handschrift uitgegeven en ingeleid door Rik Vosters & Gijsbert Rutten). Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. [link]

Rutten, G., m.m.v. Vosters, R. (2011). Een nieuwe Nederduitse spraakkunst. Taalnormen en schrijfpraktijken in de Zuidelijke Nederlanden in de achttiende eeuw. Brussel: VUB-Press. [link]

Vosters, R., & Weijermars, J. (Eds.). (2011). Taal, natievorming en cultuurbeleid onder Willem I. Brussel: Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. [link]

Journal articles

Guo, J., Mast, J., & Vosters, R. (2024). When socialism meets terrorism: A computer-assisted discursive news values analysis of Chinese newspapers’ coverage of domestic and international terrorist attacks. Mass Communication and Society, 1–34. [link]

Van Ongeval, J., & Vosters, R. (2024). The driving forces behind verbal cluster order variation from Early to Late Modern Dutch. Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis/Revue Belge de Philologie et d’Histoire, 101(3), 163–180. [draft pdf]

Rutten, G., & Vosters, R. (2023). Testing Frenchification. A sociolinguistic analysis of French loan morphology in seventeenth- and eighteenth-century Dutch. Roczniki Humanistyczne, 71(6), 225–248. [open access]

Vanacker, B., van Deinsen, L., Verschaffel, T., & Vosters, R. (2023). Meertaligheid in de achttiende eeuw: Multidisciplinaire perspectieven. Tijdschrift Voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (TNTL), 139(2/3), 119–129. [link]

Van de Voorde, I., Rutten, G., Vosters, R., Van der Wal, M., & Vandenbussche, W. (2023). Historical Corpus of Dutch: A new multi-genre corpus of Early and Late Modern Dutch. Taal en Tongval: Language Variation in the Low Countries, 75(1), 114–132. [open access]

Li, X., Vosters, R., & Xu, J. (2022). Language Maintenance and Shift in Highly Multilingual Language Ecologies: A Case Study of the Chinese Communities in Brussels. Journal of Chinese Overseas, 18(1), 31–61. [open access]

Guo, J., Mast, J., Vosters, R., Yang, W., & Penso, A. (2022). Convergence or divergence? A computer-assisted analysis of how Chinese state-sponsored and market-oriented newspapers discursively construct the newsworthiness of the Kunming terrorist attack. Discourse, Context & Media, 45(100578). [link]

Guo, R., & Vosters, R. (2020). Linguistic landscapes in Chinese ethnic neighborhoods in multilingual Antwerp and Brussels. Lengua y migración / Language and migration, 12(1), 235–261. [open access]

Joseph, J. E., Rutten, G., & Vosters, R. (2020). Dialect, language, nation: fifty years on. Language policy, 19(2), 161–182. [open access]

Rutten, G., & Vosters, R. (2020). Historische meertaligheid: Nieuwe kansen voor de historische taalkunde. Taal en Tongval: Language Variation in the Low Countries, 71(2), 99–105.

Rutten, G., Salmons, J., Vandenbussche, W., & Vosters, R. (2017). Unraveling multilingualism in times past: the interplay of language contact, language use and language planning. Sociolinguistica, 31, 9–20. [draft pdf]

Auer, A., Peersman, C., Pickl, S., Rutten, G., & Vosters, R. (2015). Historical sociolinguistics: the field and its future. Journal of Historical Sociolinguistics, 1(1), 1–12. [draft pdf]

Villa, L., & Vosters, R. (2015). Language ideological debates over orthography in European linguistic history. Written Language & Literacy, 18(2), 201–207. [draft pdf]

Vosters, R., & Rutten, G. (2015). Three Southern shibboleths. Spelling features as conflicting identity markers in the Low Countries. Written Language & Literacy, 18(2), 260–274. [draft pdf]

Vosters, R., & Vandenbussche, W. (2012). Bipartite negation in 18th and early 19th century Southern Dutch. Sociolinguistic aspects of norms and variation. Neuphilologische Mitteilungen, 2012(3), 343–364. [draft pdf]

Rutten, G., & Vosters, R. (2010). Chaos and Standards. Orthography in the Southern Netherlands (1720-1830). Multilingua, 29(3/4), 417–438. [draft pdf]

Vosters, R., Rutten, G., & Van der Wal, M. (2010). Mythes op de pijnbank. Naar een herwaardering van de taalsituatie in de Nederlanden in de achttiende en negentiende eeuw. Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 120(1), 93–112. [draft pdf]

Vosters, R. (2009). Integrationisten en particularisten? Taalstrijd in Vlaanderen tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830). Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, LXII, 41–58. [draft pdf]

Vosters, R. (2008). Wordt er hier nog Nederlands gespreekt? Een synchronisch onderzoek naar sociale en cognitieve aspecten van werkwoordsverzwakking. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen [now: Dutch Journal of Applied Linguistics], 79(1), 43–52. [draft pdf]

Vosters, R., & Vandenbussche, W. (2008). Wijzer worden over Willem? Taalgebruik in Vlaanderen ten tijde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1814–1830). Internationale Neerlandistiek, 46(3), 2–22. [draft pdf]

Book chapters

Vosters, R., & Rutten, G. (forthcoming). Snoeijmes der Vlaemsche Tale. New light on eighteenth-century Dutch in Flanders. In G. Rutten & P. Swiggers (Eds.), The Dutch language (1500-1800). New perspectives. Leuven: Peeters.

Vandenbussche, W., Vosters, R., & Willemyns, R. (2024). Taal. In Encyclopedie van de Vlaamse beweging. ADVN | archief voor nationale bewegingen. https://encyclopedievlaamsebeweging.be/nl/taal.

Also in print:
Vandenbussche, W., Vosters, R., & Willemyns, R. (2024). Taal. In Encyclopedie van de Vlaamse beweging. De synthese (pp. 489–518). Lannoo. [link]

Crombez, Y., Vandenbussche, W., & Vosters, R. (2024, in print). Exploring past and present layers of multilingualism in Flemish emigrant writing. In J. Hendriks & R. B. Page (Eds.), Studies in West Germanic Linguistics in Honor of Robert B. Howell (pp. 276–300). Amsterdam / Philadelphia: Benjamins. [link]

Lismont, E., Rutten, G., & Vosters, R. (2023). Dutch prescriptivism in a historical-sociolinguistic perspective. Measuring the effect of institutionalized prescriptivism. In J. Beal, M. Lukac & R. Straaijer (Red.), The Routledge Handbook of Linguistic Prescriptivism (pp. 447–63). London/New York: Routledge. [draft pdf]

Rutten, G., Van de Voorde, I., & Vosters, R. (2023). Transmission and diffusion in diachronic orthography. In M. Condorelli & H. Rutkowska (Eds.), The Cambridge Handbook of Historical Orthography (pp. 596–616). Cambridge University Press. [link]

Rutten, G., & Vosters, R. (2021). Language standardization ‘from above.’ In W. Ayres-Bennett & J. Bellamy (Eds.), The Cambridge Handbook of Language Standardization (pp. 65–92). Cambridge University Press. [draft pdf]

Puttaert, J., Van de Voorde, I., & Vosters, R. (2019). Forgotten voices from below in Flemish towns. Historical sociolinguistic research in Flanders. In S. Pickl & S. Elspaß (Red.), Historische Soziolinguistik der Stadtsprachen. [Germanistische Bibliothek 67]. Heidelberg: Winter Verlag. [draft pdf]

Rutten, G., & Vosters, R. (2016). Prescriptivism between the devil and the deep blue sea: Competing language norms in the Southern Low Countries (1815−1830). In I. Tieken-Boon van Ostade & C. Percy (Eds.), Prescription and tradition in language. Establishing standards across time and space (pp. 137–151). Bristol / Buffalo: Multilingual matters. [draft pdf]

Vosters, R. (2016). Mitos de decadencia lingüística en la historia del neerlandés. Una exploración sociolingüística de la lengua en Flandes en los siglos XVIII y XIX. In F. Feliu & J. M. Nadal (Eds.), Constructing languages. Norms, myths and emotions (IVITRA Research in Linguistic and Literature 13, pp. 265–281). Amsterdam / Philadelphia: Benjamins. [draft pdf]

Peersman, C., Rutten, G., & Vosters, R. (2015). Romance–Germanic encounters along the language border. Past, present and future. In C. Peersman, G. Rutten, & R. Vosters (Eds.), Past, present and future of a language border. Germanic-Romance encounters in the Low Countries (Language and Social Life 1, pp. 1–16). Berlin / Boston: De Gruyter. [draft pdf]

Rutten, G., Vosters, R., & Van der Wal, M. (2015). Frenchification in discourse and practice. Loan morphology in private letters of the eighteenth and nineteenth centuries. In C. Peersman, G. Rutten, & R. Vosters (Eds.), Past, present and future of a language border. Germanic-Romance encounters in the Low Countries (Language and Social Life 1, pp. 143–169). Berlin / Boston: De Gruyter. [draft pdf]

Magis, E., Puttaert, J., Van den Bossche, A., Vandenbussche, W., & Willemyns, R. (2014). Tussen adoptiekoe en zemelteef: iets over de houdbaarheidsdatum van verse woorden in Vlaamse en Nederlandse kranten. In F. Van de Velde, H. Smessaert, F. Van Eynde, & S. Verbrugge (Eds.), Patroon en argument. Een dubbelfeestbundel bij het emeritaat van William Van Belle en Joop van der Horst (pp. 733–44). Leuven: Universitaire Pers Leuven. [draft pdf]

Rutten, G., Vosters, R., & Vandenbussche, W. (2014). The interplay of language norms and usage patterns. Comparing the history of Dutch, English, French and German. In Norms and usage in language history, 1600-1900. A historical-sociolinguistic and comparative perspective (Advances in Historical Sociolinguistics 3, pp. 1–18). Amsterdam / Philadelphia: Benjamins. [draft pdf]

Vosters, R., Belsack, E., Puttaert, J., & Vandenbussche, W. (2014). Norms and usage in nineteenth-century Southern Dutch. In G. Rutten, R. Vosters, & W. Vandenbussche (Eds.), Norms and usage in language history, 1600-1900. A historical-sociolinguistic and comparative perspective (Advances in Historical Sociolinguistics 3, pp. 73–100). Amsterdam: Benjamins. [draft pdf]

Rutten, G., & Vosters, R. (2013). Une tradition néerlandaise ? Du bon usage aux Pays-Bas (1686-1830). In W. Ayres-Bennett & M. Seijido (Eds.), Bon Usage et variation sociolinguistique. Perspectives diachroniques et traditions nationales (pp. 233–243). Lyon: Editions de l’Ecole Normale Supérieure (ENS). [draft pdf]

Vosters, R. (2013). Dutch, Flemish or Hollandic? Social and ideological aspects of linguistic convergence and divergence during the United Kingdom of the Netherlands (1815-1830). In E. Barát & P. Studer (Eds.), Ideological conceptualisations of language in discourses of linguistic diversity (Prague Papers on Language, Society and Interaction 3, pp. 35–54). Frankfurt: Peter Lang. [draft pdf]

Vosters, R. (2012). Geolinguistic data and the past tense debate. Linguistic and extralinguistic aspects of Dutch verb regularization. In G. De Vogelaer & G. Seiler (Eds.), The dialect laboratory. Dialects as a testing ground for theories of language change (Studies in Language Companion Series 128, pp. 227–248). Amsterdam / Philadelphia: Benjamins. [draft pdf]

Vosters, R., Rutten, G., Van der Wal, M., & Vandenbussche, W. (2012). Spelling and identity in the Southern Netherlands (1750–1830). In A. Jaffe, J. Androutsopoulos, M. Sebba, & S. Johnson (Eds.), Orthography as social action. Scripts, spelling, identity and power (Language and Social Processes 3, pp. 135–160). Berlin / New York: De Gruyter. [draft pdf]

Vosters, R., Rutten, G., & Vandenbussche, W. (2012). The sociolinguistics of spelling. A corpus-based case study of orthographical variation in nineteenth-century Dutch in Flanders. In A. Van Kemenade & N. De Haas (Eds.), Historical Linguistics 2009. Selected papers from the 19th International Conference on Historical Linguistics (Current Issues in Linguistic Theory 320, pp. 253–273). Amsterdam / Philadelphia: Benjamins. [draft pdf]

Rutten, G., & Vosters, R. (2011a). As many norms as there were scribes? Language history, norms and usage in the Southern Netherlands in the nineteenth century. In N. Langer, S. Davies, & W. Vandenbussche (Eds.), Language and history, linguistics and historiography. Interdisciplinary approaches (pp. 229–254). Oxford / Bern: Peter Lang. [draft pdf]

Rutten, G., & Vosters, R. (2011b). De genese van de accentspelling in het taalgebruik. In G. Rutten & m.m.v. R. Vosters, Een nieuwe Nederduitse spraakkunst. Taalnormen en schrijfpraktijken in de Zuidelijke Nederlanden in de achttiende eeuw (pp. 125–137). Brussel: VUB-Press. [draft pdf]

Vosters, R., & Rutten, G. (2011a). Editie: handschriften Bouvaert. In G. Rutten & m.m.v. R. Vosters, Een nieuwe Nederduitse spraakkunst. Taalnormen en schrijfpraktijken in de Zuidelijke Nederlanden in de achttiende eeuw (pp. 217–242). Brussel: VUB-Press. [draft pdf]

Vosters, R., & Rutten, G. (2011b). Iets over de Hollandsche tael, noch voor, noch tegen? In R. Vosters & J. Weijermars (Eds.), Taal, natievorming en cultuurbeleid onder Willem I (pp. 201–225). Brussel: Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. [draft pdf]

Vosters, R., & Rutten, G. (2011c). Nieuwe bronnen. In G. Rutten & m.m.v. R. Vosters, Een nieuwe Nederduitse spraakkunst. Taalnormen en schrijfpraktijken in de Zuidelijke Nederlanden in de achttiende eeuw (pp. 193–216). Brussel: VUB-Press. [draft pdf]

Weijermars, J., & Vosters, R. (2011). Nieuw onderzoek naar het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. In R. Vosters & J. Weijermars (Eds.), Taal, natievorming en cultuurbeleid onder Willem I (pp. 7–10). Brussel: Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. [draft pdf]

Rutten, G., & Vosters, R. (2010). Spellingsnormen in het Zuiden. Standaardisatie van het geschreven Nederlands in de achttiende en negentiende eeuw. In M. J. Van der Wal & A. A. P. Francken (Eds.), Standaardtalen in beweging (pp. 27–48). Münster: Stichting Neerlandistiek VU / Nodus. [draft pdf]

Vosters, R. (2009). Taalgebruik, taalvariatie en taalpolitiek in Vlaamse assisendossiers ten tijde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830). In D. Heirbaut, X. Rousseaux, & A. Wijffels (Eds.), Histoire du droit et de la justice: une nouvelle génération de recherches | Justitie- en rechtsgeschiedenis: een nieuwe onderzoeksgeneratie (pp. 395–410). Louvain-La-Neuve: Presses Universitaires de Louvain. [draft pdf]

Vosters, R., & Vandenbussche, W. (2009). Nieuw onderzoek naar taalbeleid en taalvariatie in de Zuidelijke Nederlanden ten tijde van Willem I. In A. Backus, M. Keijzer, I. Vedder, & B. Weltens (Eds.), Artikelen van de Zesde Anéla-conferentie (pp. 389–395). Delft: Eburon. [draft pdf]

Contributions without peer review and unpublished work

Van Ongeval, J., & Vosters, R. (2021). Al “dat” wat “wat” werd. In N. Van der Sijs, L. Fonteyn, & M. Van der Meulen (Eds.), Wat gebeurt er in het Nederlands?! Over taal, frequentie en variatie (pp. 43–50). Sterck & De Vreese.

Vosters, R., & Puttaert, J. (2018). Ouder Nederlands in een nieuw jasje. Recente inzichten uit de taalgeschiedenis. In A. Mottart & S. Vanhooren (Eds.), 32ste Conferentie Onderwijs Nederlands. Gent: Skribis. [draft pdf]

Derese, N., & Vosters, R. (2018). Dialectverlies in Vlaams-Brabant: enkele recente gegevens. In T. Colleman, J. De Caluwe, V. De Tier, A.-S. Ghyselen, L. Triest, R. Vandenberghe, & U. Vogl (Eds.), Woorden om te bewaren – Huldeboek voor Jacques Van Keymeulen (pp. 25–36). Gent: Skribis. [draft pdf]

Rutten, G., & Vosters, R. (2018). Flemish. Language: linguistic reflection and language activism. In J. Leerssen (Ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe (Vol. 2, pp. 894–896). Amsterdam: Amsterdam University Press. [link]

Rutten, G., & Vosters, R. (2017). Language interest: Flemish. In J. Leerssen (Ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe (ERNiE) (electronic version). Amsterdam: Study Platform on Interlocking Nationalisms. <www.romanticnationalism.net>. [link]

Deneckere, G., Aerts, R., Vosters, R., & Janssens, G. (Eds.). (2015). Willems taalpolitiek in het Zuiden: een splijtzwam? In Het (on)Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, 1815-1830-2015. Een politiek experiment in de Lage Landen (pp. 155–163). Rekkem: Ons Erfdeel. [draft pdf]

Vosters, R. (2014). Review of: Nobels, J. 2013. (Extra)Ordinary letters. A view from below on seventeenth-century Dutch. Nederlandse taalkunde, 19(3), 427–31. [draft pdf]

Vosters, R. (2012). Wat basterdtael, het ketterzaed tot vreugd! Naar een herwaardering van het zuidelijke Nederlands in de achttiende en de vroege negentiende eeuw. Neerlandia / Nederlands van Nu, 2012(4), 42–44. [draft pdf]

Vosters, R. (2011). Taalgebruik, taalnormen en taalbeschouwing in Vlaanderen tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Een historisch-sociolinguïstische verkenning van vroeg-negentiende-eeuws Zuidelijk Nederlands (PhD dissertation). Vrije Universiteit Brussel, Brussel. [on request by email]

Vosters, R. (2008). Review of: Pérez-Guerra, J., D. González-Álvarez, J.L. Bueno-Alonso, & E. Rama-Martínez (Eds.). 2007. “Of Varying Language and Opposing Creed”. New Insights into Late Modern English. Linguist List, 19–2355. [draft pdf]

Vosters, R. (2007). Past tense regularization in Dutch. A synchronic investigation of social and cognitive variables (MA dissertation). Vrije Universiteit Brussel, Brussel. [on request by email]

Series editor

Series: Noord en Zuid onder Willem I. 200 jaar Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (Eds. R. Vosters & J. Weijermars). Den Haag: Algemeen-Nederlands Verbond / Werkgroep VKN. [link]

Mathijsen, M., & Weijermars, J. (2012). De Bildungsroman van het Verenigd Koninkrijk. De ontwikkeling van Noord en Zuid in de literatuur (Noord en Zuid onder Willem I. 200 jaar Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 1). Den Haag: Algemeen-Nederlands Verbond. [link]

Witte, E. (2013). De Belgische revolutionairen van 1830 en de constructie van de natiestaat (Noord en Zuid onder Willem I. 200 jaar Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 2). Den Haag: Algemeen-Nederlands Verbond. [link]

Aerts, R. (2014). Het Onverenigd Koninkrijk der Nederlanden. Een beschouwing en een pleidooi (Noord en Zuid onder Willem I. 200 jaar Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 3). Den Haag: Algemeen-Nederlands Verbond. [link]

Vosters, R., & Janssens, G. (2014). Sur la langue nationale. Taal en taalpolitiek in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en het jonge België. (Noord en Zuid onder Willem I. 200 jaar Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 4). Den Haag: Algemeen-Nederlands Verbond. [link]

Koolhaas-Grosfeld, E., & Rademakers, A. (2014). Een nieuw koninkrijk, een nieuwe kunst? Wens en werkelijkheid (Noord en Zuid onder Willem I. 200 jaar Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 5). Den Haag: Algemeen-Nederlands Verbond. [link]

Van de Perre, S. (2015). Ter begunstiging van de volksvlijt. Middelen, misverstanden en misbaar in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (Noord en Zuid onder Willem I. 200 jaar Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 6). Den Haag: Algemeen-Nederlands Verbond. [link]

Leerssen, J. (2015). Dynastisch en burgerlijk historisme. Romantiek, Restauratie en de Nederlanden van 1814 (Noord en Zuid onder Willem I. 200 jaar Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 7). Den Haag: Algemeen-Nederlands Verbond. [link]

Verschaffel, T. (2015). Lotsverbonden ontrouw. De wankelmoedige verhouding tussen Noord en Zuid, 1585-1830 (Noord en Zuid onder Willem I. 200 jaar Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 8). Den Haag: Algemeen-Nederlands Verbond. [link]