Synchronische studie van het Nederlands

Prof. dr. Rik Vosters

[Snelkoppeling syllabus]

Algemeen

Het opleidingsonderdeel Synchronische studie van het Nederlands vindt plaats in het 1ste semester, met college op vrijdag 13-15 uur. Voor de meest actuele collegeroosters en lokalen kan je terecht op my.vub.

Korte inhoud

Dit studiedeel biedt een inleiding op synchroon, corpusgedreven onderzoek naar taalvariatie in het Nederlands.

Na een theoretische inleiding waarbij er kort aandacht wordt besteed aan het ontstaan, nut en de toepassingen van de corpuslinguïstiek, wordt het studiedeel vooral praktisch ingevuld. Studenten worden met behulp van demonstraties en oefeningen aan de computer vertrouwd gemaakt met de belangrijkste tools om zelfstandig corpuslinguïstisch onderzoek te verrichten. Hierbij leren ze met name frequentielijsten, collocatieclusters en concordantielijsten opmaken, gebruiken en interpreteren. Gaandeweg leren de studenten de belangrijkste taalkundige corpora van het Nederlands kennen. Tot slot biedt het studiedeel ook een beknopte introductie tot de analyse en verwerking van de verkregen onderzoeksresultaten, waarbij vooral beschrijvende statistiek en diverse methodes voor grafische dataverkenning aan bod komen. Er wordt steeds gewerkt met oefeningen en concrete gevalstuddies op basis van realistische onderzoeksvragen en reëel taalmateriaal.

De studenten worden er in de loop van het semester op voorbereid om zelfstandig met de aangereikte methodologie aan de slag te kunnen gaan, om zo de geleerde technieken en methodes te kunnen toepassen en integreren in een zelfstandig uitgevoerd corpusonderzoek rond een Nederlands taalkundig onderwerp.

Meer informatie

Zie Canvas