Hoorzitting Parlement – Vlaams Talenplatform

Kerngroep Vlaams Talenplatform (foto: Elke Peters)

(foto: Elke Peters – KULeuven)

Op 30 januari 2020 vond in het Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement een hoorzitting plaats over de toekomst van het talenonderwijs in Vlaanderen. Namens het Vlaams Talenplatform werden Liesbet Heyvaert (KULeuven), Luc Herman (UAntwerpen), Lars Bernaert (UGent) en Rik Vosters (VUB) uitgenodigd als experten om de nodige toelichting te geven.

De video-opname van deze zitting kan hier worden bekeken: https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1360759

In de pers werd hierover bericht in volgende artikels:

Zou u uw kinderen toevertrouwen aan een huisarts die eigenlijk voor kinesist heeft gestudeerd? Nee. En evenmin moeten wij aanvaarden dat mensen zonder het juiste diploma zonder de nodige bijscholing talen geven voor de klas

– Rik Vosters (Vrije Universiteit Brussel)